Home » Onderzoek naar gokschade bij Britten kost regering omgerekend 2 miljard euro
Opmerkelijk

Onderzoek naar gokschade bij Britten kost regering omgerekend 2 miljard euro

Het in 2019 uitgevoerde onderzoek naar gokschade, is voorzien van een update. De Britse Health Security Agency toont aan dat de Britse overheid een geschatte gokschade heeft van omgerekend 2 miljard euro. Uit onderzoek blijkt dat 0.5 procent van de Britten problematisch gokgedrag vertonen. Daarnaast zou 7 procent van de Britse bevolking negatieve gevolgen ervaren naar aanleiding van het gokgedrag van anderen uit hun omgeving.

Onderzoek naar gokschade bij Britten

In 2019 publiceerde de Britse Health Security Agency een onderzoek naar gokschade in Engeland en welke kosten dit met zich meebrengt voor de Britse overheid. In de nieuwe update komen de kosten uit op een schatting van een omgerekend bedrag tussen de 1,18 en 2.01 miljard euro. In het onderzoek wordt gesteld dat het gokgedrag van de Britten moet worden bestempeld als volksgezondheidsproblematiek. Het is namelijk zo dat niet alleen de persoon die gokproblemen ervaart te maken krijgt met negatieve gevolgen, ook de omgeving van deze persoon ondervindt hierdoor schade.

In het onderzoek van de Britse Health Security Agency wordt tevens gekeken naar de omgeving van de respondenten. Hieruit blijkt dat mensen uit achtergestelde gebieden, mensen die werkloos zijn of kampen met (mentale) gezondheidsproblematiek; meer kans maken op het ondervinden van schade door gokken.

Ongelijkheid op gezondheidsgebied

Een paradox is dat mensen die wonen in achtergestelde gebieden het minst deelnemen aan kansspelen in het casino en toch de meeste gokschade ondervinden. Onderzoekers vinden dit zorgelijk en geven aan dat er maatregelen getroffen moeten worden. De gokschade zou ervoor zorgen dat er meer ongelijkheid tussen de Britse bevolking zou ontstaan op het gebied van gezondheid.

Deelname aan kansspelen bij kinderen afgenomen

De update van het onderzoek naar gokschade toont niet alleen maar slecht nieuws. Kinderen tussen de 11 en 16 jaar zouden minder vaak deelnemen aan kansspelen ten opzichte van een paar jaar geleden. Hier staat tegenover dat mensen uit andere leeftijdscategorieën wel vaker deelnemen aan kansspelen zoals online slots en live blackjack in het online casino.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten, wil de overheidsinstantie (Office for Health Improvement and Disparities) iets doen aan het problematische gokgedrag van de bevolking. Zij willen meer gegevens over de gokschade onder Britten verzamelen en daarnaast zullen zij op zoek gaan naar passende oplossingen.