Home » Kamerleden VVD stellen Kamervragen over sanctielijst Oekraïne en gokbedrijven op Curaçao
Opmerkelijk

Kamerleden VVD stellen Kamervragen over sanctielijst Oekraïne en gokbedrijven op Curaçao

Naar aanleiding van de gokbedrijven op Curaçao die op de sanctielijst van Oekraïne terecht zijn gekomen, stellen twee Kamerleden van de VVD Kamervragen aan minister Weerwind. Zij willen graag opheldering hebben over het artikel dat gepubliceerd is door Follow the Money.

Artikel Follow the Money

Deze week publiceerde Follow the Money een artikel over de sanctielijst die Oekraïne hanteert. Op die lijst staan allerlei gokbedrijven die in strijd met de belangen van Oekraïne zouden hebben gehandeld. Op deze lijst stonden gokbedrijven die op Curaçao gevestigd zijn. Doordat Follow the Money de lijst vergeleek met het handelsregister van Curaçao, kwamen zij erachter om welke bedrijven het exact ging.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan de journalisten van Follow the Money aan dat er met internationale partners overleg is over de sanctielijst van Oekraïne.

De twee Kamerleden van de VVD, genaamd Roelien Kamminga en Ruben Brekelmans, hebben aan minister Franc Weerwind opheldering gevraagd over deze sanctielijst. Door middel van de gestelde Kamervragen, die ook gericht zijn op Alexandra van Huffelen (D66) en de minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA), willen de Kamerleden weten wat er wordt bedoeld met de ‘internationale partners’ waarmee er wordt overlegd. Ook willen zij graag weten hoe dit overleg er dan uitziet.

Tevens zijn de twee Kamerleden benieuwd naar het toezicht op de brievenbusfirma’s waarop online casino’s ingeschreven staan en naar het aantal licenties en sublicenties op het eiland Curaçao. Daarnaast willen zij weten hoeveel belasting de casino’s precies betalen.

Gokbedrijven Curaçao op sanctielijst

Kamminga en Brekelmans proberen erachter te komen hoe het precies zit met de relatie tussen de trustkantoren op Curaçao en de bedrijven die door Oekraïne op de sanctielijst zijn komen te staan. Ook vragen Kamminga en Brekelmans of al deze vragen op de agenda mogen voor het halfjaarlijkse overleg dat er wordt gevoerd tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Hierin wordt een gezamenlijke aanpak besproken over de gemeenschappelijke justitiële zaken.

De twee Kamerleden van de VVD, Kamminga en Brekelmans, hebben onder andere de volgende vragen gesteld:

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht «Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op Curaçao»?
 2. Was u op de hoogte van het feit dat Oekraïne een aantal op Curaçao gevestigde gokbedrijven op de sanctielijst heeft geplaatst? Zo ja, in hoeverre is dit onderwerp van gesprek tussen u en uw Curaçaose ambtsgenoot?
 3. Waaruit bestaat het in het artikel benoemde contact van het Minister van Buitenlandse Zaken met Oekraïne en andere internationale partners en wat is de inzet vanuit Nederland m.b.t. de opgelegde sancties aan gokbedrijven gevestigd op Curaçao? Kan er een nadere toelichting worden gegeven op wie de andere internationale partners zijn? Zo nee, waarom niet?
 4. Kunt u aangeven in hoeverre er toezicht plaatsvindt op gokbedrijven die via brievenbusfirma’s op Curaçao zijn gevestigd? Welke maatregelen zijn de afgelopen jaren getroffen om het toezicht op gokbedrijven op Curaçao te verbeteren? Welke maatregelen heeft u zelf getroffen en welke maatregelen zijn getroffen door het land Curaçao?
 5. Heeft u een idee hoeveel gokbedrijven een Curaçaose licentie hebben? Kunt u aangeven of er naast de gokbedrijven die door Follow the Money worden genoemd nog meer gokbedrijven gevestigd op Curaçao op de sanctielijst van Oekraïne staan? Indien dit niet het geval is, bent u bereid om dit aantal in kaart te brengen?
 6. Heeft u een idee hoe hoeveel sublicenties er door masterlicentiehouders op Curaçao worden uitgegeven? Hoe is het toezicht hierop geborgd en hoe kan dit toezicht beter vorm worden gegeven?
 7. Kunt u aangeven wat precies de criteria zijn voor de sancties die door Oekraïne worden opgelegd richting bedrijven die «tegen het belang van Oekraïne» hebben gehandeld? Is de Nederlandse regering voornemens om zelf maatregelen te nemen of sancties aan bedrijven met Russische banden gevestigd op Curaçao op te leggen, conform de oproep van Oekraïne aan Europese landen om ook maatregelen te nemen? Indien dit het geval is, waar bestaan deze maatregelen uit?
 8. Spaanse autoriteiten hebben de afgelopen twee jaar voor 87 miljoen euro aan boetes opgelegd aan gokbedrijven die op Curaçao gevestigd zijn omdat deze bedrijven zich niet aan de regels hebben gehouden. Hoe staat het met de invoering van een onafhankelijke toezichthouder voor online kansspelen op Curaçao? Kunt u een overzicht geven van de contacten die Nederland en Curaçao hierover hebben gevoerd en wat is het huidige standpunt van Curaçao met betrekking tot het invoeren van een onafhankelijke toezichthouder?
 9. Heeft u een idee hoeveel belasting op Curaçao gevestigde gokbedrijven aan Curaçao afdragen en of er sprake is van constructies waardoor er minder belasting wordt afgedragen dan eigenlijk zou moeten? Zo niet, bent u bereid om hier onderzoek naar te doen of Curaçao aan te sporen hiernaar onderzoek te doen? Ziet u daarnaast mogelijkheden om de winst die door gokbedrijven op Curaçao wordt gemaakt meer ten goede te laten komen aan Curaçao?
 10. Bent u bereid om er bij uw Curaçaose ambtsgenoot op aan te dringen om te kijken naar trustkantoren op Curaçao en hun relatie met gokbedrijven die op de sanctielijst van Oekraïne staan?
 11. Bent u bereid het toezicht op de Curaçaose goksector te agenderen bij het eerstvolgende Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) en de Kamer over de uitkomsten hiervan informeren?
  (Bron: Casinonieuws.nl)