Home » Kansspelaanbieder raakt in opspraak door poster in bushokje
Wet & Regelgeving

Kansspelaanbieder raakt in opspraak door poster in bushokje

Een bekende kansspelaanbieder heeft een klacht ontvangen en dat zou alles te maken hebben met een poster. De poster – waarop ex-voetballer Andy van der Meijde te zien is – hangt in een bushokje in Asten.

Er zouden sterke twijfels bestaan of dit is toegestaan. Tenslotte mogen Bekende Nederlanders niet meer meespelen in reclamespotjes voor kansspelaanbieders. Deze maatregel is op 30 juni 2022 van start gegaan.

De klacht is echter niet in behandeling genomen. Volgens de RCC zou de aanbieder niets verkeerd hebben gedaan en zijn er ook geen regels overtreden.

Reclame Code Commissie

De RCC (Reclame Code Commissie) heeft de ingediende klacht tegen de kansspelaanbieder in behandeling genomen. Na onderzoek constateerde zij dat de kansspelaanbieder niet onjuist heeft gehandeld.

De klacht ging over het busstation in Asten. Vanaf dit punt vertrekken veel jongeren en studenten met het openbaar vervoer. Kansspelaanbieders mogen zich niet doelgericht richten op deze jonge doelgroep met reclames en advertenties.

De indiener van de klacht vond dit een tegenstrijdig beeld en vond dat de poster juist aanmoedigt tot gokken. Vooral omdat de ex-voetballer hierop afgebeeld staat.

Bewuste plek

Het online casino heeft bewust nagedacht over de plek van de poster. Zij hebben zorgvuldig gekozen voor deze plek in Asten, omdat de kans klein is dat kwetsbare doelgroepen hiermee in aanraking komen – zoals ex-verslaafden.

De kansspelaanbieder heeft – na het indienen van de klacht – verschillende onderzoeksresultaten naar buiten gebracht. Zo passeert slechts een klein percentage van de jongeren de poster.

Ook wordt Andy van de Meijde niet gezien als rolmodel door jongeren en zou zijn aanwezigheid op de poster geen enkele rol spelen daarin. Daarom dat de RCC de klacht heeft afgewezen en het casino geen risico loopt op consequenties.

Reclame

Na de lancering van de KOA wet in 2021, is het voor casino’s toegestaan om reclame te maken voor hun kansspelen. Dat geldt eveneens voor online- en Live Casino’s.

De reclames mogen echter niet gericht zijn op kwetsbare doelgroepen en mogen pas na 22:00 uur vertoond worden op televisie.