Home » Beleid matchfixing wordt in Nederland niet altijd goed uitgevoerd, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS
Wet & Regelgeving

Beleid matchfixing wordt in Nederland niet altijd goed uitgevoerd, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS

Volgens onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat de manier waarop matchfixing in Nederland wordt behandeld niet goed genoeg is. Sportbonden hebben niet altijd de middelen om onderzoek uit te voeren naar matchfixing en de politie moet zich vanwege capaciteitsproblemen richten op andere zaken.

Onderzoek naar matchfixing

Uit het onderzoek van Andersson Elffers Felix dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat matchfixing in Nederland niet altijd even goed wordt behandeld. Dit betekent dat de aanpak verbeterd zal moeten worden. In het onderzoek kwamen de volgende vier aspecten aan bod:

  • Doping
  • Matchfixing
  • Criminele inmenging
  • Grensoverschrijdend gedrag

Het onderzoek ging over ‘de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport’. Op het gebied van matchfixing blijkt dat Nederland hier niet goed naar handelt. Sportbonden hebben namelijk niet de middelen om onderzoek hiernaar te verrichten en de politie kampt met capaciteitsproblematiek. Dit betekent dat de politie voorkeur moet geven aan andere lopende zaken.

Sport- en gokgerelateerde matchfixing

In het onderzoek worden twee verschillende vormen van matchfixing benoemd.

  1. Matchfixing dat sportgerelateerd is
  2. Gokgerelateerde matchfixing

Uit het onderzoek blijkt dat matchfixing bij sportbonden als een groot probleem wordt beschouwd. Competities zijn namelijk minder geloofwaardig. Het is echter zo dat de sportbonden niet over de juiste middelen beschikken om hier onderzoek naar te verrichten. Dit heeft ervoor gezorgd dat in totaal 43 sportbonden zich aangesloten hebben bij het Instituut Sport Rechtszaak (ISR). Het ISR is een instituut dat de tuchtrechtspraak overneemt van sportbonden. Grote sportbonden hebben vaak hun eigen commissie, waardoor zij zich niet bij ISR aan hoeven te sluiten.

Matchfixing groot probleem bij sportbonden

De sportbonden lopen tegen veel verschillende problemen aan als het gaat om matchfixing. Dit komt namelijk doordat matchfixing voor een gedeelte valt onder het tuchtrecht en voor een gedeelte onder het strafrecht. In het strafrecht is matchfixing dan ook alleen strafbaar als dit te kwalificeren is als oplichting en niet-ambtelijke omkoping. Over de term ‘matchfixing’ wordt niet gesproken.

Tevens is het zo dat matchfixing lastig te bewijzen is. Er moet namelijk worden bewezen dat de matchfixing daadwerkelijk effect heeft gehad op de sportcompetitie en dat er sprake was van een geldelijk gewin.

Adviezen van onderzoeksteam

Volgens het onderzoeksteam zal er iets moeten gebeuren aan de manier waarop er met matchfixing wordt omgegaan in Nederland. Het onderzoeksteam stelt dan ook:

“Matchfixing is een sportspecifiek probleem, waarbij mogelijk achterliggend criminele inmenging en/of kansspelfraude kan spelen. De aanpak van matchfixing valt voor een deel onder het tuchtrecht en het strafrecht. De huidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen sportorganisaties, politie en justitie, en het sporttuchtrecht, schiet echter tekort.” (Andersson Elffers Felix)

Het advies vanuit het onderzoeksteam is dat bestaande structuren versterkt zullen moeten worden. Door te kijken naar de rolverdeling, kan dit sneller worden opgepakt door de juiste persoon of organisatie. Dit betekent dat er uiteindelijk een nieuw samenwerkingsmodel tussen de overheid en de sportsector nodig zal zijn. Een Nederlands online casino dient verdachte signalen te melden aan de wedstrijdorganisatie.