Home » De nieuwe gokwet in Nederland: Hoe zit dat precies?
Gokwet Nederlandse Casino's
Wet & Regelgeving

De nieuwe gokwet in Nederland: Hoe zit dat precies?

Online gokken illegaal? Sinds 1 oktober 2021 niet meer. Spelers kunnen veilig én legaal een kansspel naar wens spelen. Zo is de KSA sinds die dag vergunningen aan het verstrekken, die aantonen een ‘officieel’ casino te zijn en de veiligheid van spelers te kunnen waarborgen.

Naast het verlenen van vergunningen ziet de KSA erop toe dat het reilen en zeilen van online casino’s goed verloopt en voert hierbij regelmatig controles uit. De meningen rondom de gokwet zijn zeer verdeeld. Voor wie de feiten rondom deze wet kent, zou hier ook de voordelen van in kunnen zien – met name rondom gokverslavingen en het toezicht hierop.

Wat in fysieke casino’s niet mogelijk wordt geacht, is dat bij online casino’s juist wel het geval.

Privacy

Dat online casino’s inmiddels legaal zijn, betekent niet dat er geen voorwaarden zijn. Zo is het onmogelijk geworden om anoniem deel te nemen aan kansspelen. Een account kan alleen aangemaakt worden met een geldige identiteit en geldige gegevens. Pas dan kan het gokaccount goedgekeurd worden en kan de speler in kwestie deelnemen.

Deze verzamelde gegevens vragen echter wel om de juiste handelwijze. Zo wordt van online casino’s gevraagd de privacy voldoende op orde te hebben. Dit is om te voorkomen dat gegevens op straat komen te liggen of worden gestolen. Ook hier houdt de KSA dus actief toezicht op.

Gokverslavingen behandelen

Zelfs na wetenschappelijke onderzoeken, is het nog steeds niet duidelijk waar verslavingen vandaan komen. Hetzelfde geldt voor gokverslavingen. Zo is er nooit bewezen dat online casino’s verslavingen zouden stimuleren of uitlokken.

Met de nieuwe wetgeving van de KSA zijn ook de eisen rondom verslavingen aangescherpt. Ook de overheid heeft kenbaar gemaakt hier grote waarde aan te hechten. Zo zijn online casino’s verplicht toezicht te houden op gokverslavingen en hierop in te grijpen, mocht de situatie zich voordoen. Doordat spelers zich legitimeren, kan hier actief toezicht op gehouden worden.

Kritiek op reclamespotjes

Ook wat betreft reclamespotjes is nooit bewezen geacht dat dit gokverslavingen zou stimuleren. Naast dat online gokken legaal is geworden, heeft ook de marketingwereld meer mogelijkheden gekregen. Zo mochten reclames naar eigen inzicht ingericht worden.

Na verloop van tijden, werden veel BN’ers benaderd voor een rol binnen deze reclame. De overheid had hier echter veel kritiek op en was van mening dat gokken hiermee gestimuleerd zou worden. Met name rondom de jongeren ontstond veel zorg. Het is niet verboden voor casino’s om BN’ers mee te laten spelen in reclames en advertenties.

Toch is nooit er nooit bewezen dat gokverslavingen hiermee gestimuleerd worden. Dat is en blijft een lastig iets om vast te stellen. Hoe reclames en advertenties in de toekomst eruit komen te zien, dat is tot nu toe nog niet bekend gemaakt.